Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dat kader staat beschreven wat u als bewoner en naaste van verpleeghuiszorg mag verwachten. Daarom is dit kader belangrijk. De Inspectie en het zorgkantoor kijken daarom mee hoe wij dit kader naleven.

Personeelssamenstelling: wij voldoen aan de samenstellingsverplichten van ons zorgteam. Onze huidige personele samenstelling kunt u hier bekijken.

Leren van elkaar: wij werken in een Lerend Netwerk samen met Huize Spoorzicht in Rhenen. Verder participeren we in het Netwerk Antibiotica Resistentie in de regio. En verder is Kenniz onze kennispartner in de zorg. Door samen kennis te delen verbeteren we de zorg met elkaar.

Meer informatie: meer informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland

Contact

Particuliere Woonzorgvoorziening
Huis de Merwede

Oranjestraat 1
3361 HN Sliedrecht

T 0184 422 744
M 06 27 59 64 68
M info@huisdemerwede.nl

Stel een vraag

Versturen
Opbouw personele bestand
kwaliteitsverslag
Privacybeleid
Klachtenregeling