Zorg-verlening

Huis de Merwede biedt een uitgebreid pakket aan zorg aan met name ouderen.

Met zorg

Huis de Merwede biedt een uitgebreid pakket aan zorg aan met name ouderen.
Alle bewoners hebben een bepaalde zorgbehoefte en kunnen wat dit betreft ook allemaal in een regulier verzorgingshuis of verpleeghuis wonen.

Om te verduidelijken wat tot onze doelgroepen hoort kunt u denken aan:

  • Permanent verblijf voor bewoners met een geriatrische zorgvraag, zoals dementie, Parkinson, CVA-zorg, die bewust kiezen voor onze voorziening om verzekerd te zijn van hoogstaande zorg, begeleiding en service
  • Tijdelijk verblijf voor bewoners die intensieve thuiszorg genieten, bijvoorbeeld ter ontlasting van de partner. Dit zijn de zogenoemde vakantieopnamen
  • Mensen die nazorg en/of revalidatie nodig hebben, na bijvoorbeeld een operatieve ingreep in het ziekenhuis

Wilt u meer weten over onze tarieven? Klik dan hier

Vanuit onze missie werken wij aan de kernwaarden:

“Geborgenheid, gastvrijheid en genegenheid”
Palliatieve terminale zorg

Huis de Merwede biedt zorg tot en met de laatste levensdag. Deze palliatieve terminale zorg is vergelijkbaar met hospicezorg. U kunt bij ons ook terecht voor deze specifieke zorg.

Er zal meestal sprake zijn van een terminale zieke, waarbij behandeling in een ziekenhuis gericht op genezing niet meer mogelijk is. De verzorging thuis kan te belastend zijn of te complex.

Bij aanvang van deze zorg geldt normaliter een levensverwachting van minder dan drie maanden, maar wij hanteren geen minimale of maximale verblijfstermijnen.

In Huis de Merwede wordt het sterven gezien als een geworden natuurlijk proces wat het menselijk leven afsluit. Vanuit onze missie werken wij aan de kernwaarden: geborgenheid, gastvrijheid en gelegenheid. En dit vanuit een protestant christelijk oogpunt. In onze optiek is euthanasie daarbij geen passend beleid, maar is palliatieve begeleiding de juiste insteek en onder begeleiding van de huisarts wordt het medische beleid afgestemd op de behoefte van de zorgvrager.

Contact

Particuliere Woonzorgvoorziening
Huis de Merwede

Oranjestraat 1
3361 HN Sliedrecht

T 0184 422 744
M 06 27 59 64 68
M info@huisdemerwede.nl

Stel een vraag

Versturen