Privacyverklaring

Om transparantie in de zorgverlening te regelen staat op deze pagina ons Privacybeleid.

Het risico van een beleidstuk is dat het een papierentijger wordt. Het is echter de bedoeling om te vertellen hoe wij omgaan met pricacy in Huis de Merwede

copyright ® 2018 huis de merwede | all rights reserved | ontwerp en realisatie: impuls.